Zarząd

 

 

WŁADZE SPÓŁKI

 

PREZES ZARZĄDU / Dyrektor Generalny

Krzysztof Adamski

 

CZŁONEK ZARZĄDU / Dyrektor Produkcji

Jacek Bilski

 

 

RADA NADZORCZA

 

Przewodniczący Rady

Sławomir Piątek

 

Członkowie Rady

Marek Stachowicz - sekretarz

Michał Berg

Sebastian Kamecki